Vyberte si ten najlepší pre Vás.

Pozemky s kompletnými inžinierskymi sieťami od 415 m² do 850 m².

1
 • Plocha 450 m²
 • Cena s DPH 28 350 €
 • Stav sold
2
 • Plocha 511 m²
 • Cena s DPH 30 677 €
 • Stav sold
3
 • Plocha 498 m²
 • Cena s DPH 29 916 €
 • Stav sold
4
 • Plocha 479 m²
 • Cena s DPH 28 791 €
 • Stav sold
5
 • Plocha 471 m²
 • Cena s DPH 28 304 €
 • Stav sold
6
 • Plocha 475 m²
 • Cena s DPH 28 513 €
 • Stav sold
7
 • Plocha 859 m²
 • Cena s DPH 51 540 €
 • Stav sold
9
 • Plocha 475 m²
 • Cena s DPH 28 548 €
 • Stav sold
10
 • Plocha 676 m²
 • Cena s DPH 40 929 €
 • Stav sold
11
 • Plocha 639 m²
 • Cena s DPH 38 455 €
 • Stav sold
12
 • Plocha 633 m²
 • Cena s DPH 38 094 €
 • Stav sold
13
 • Plocha 564 m²
 • Cena s DPH 33 942 €
 • Stav sold
14
 • Plocha 544 m²
 • Cena s DPH 32 922 €
 • Stav sold
15
 • Plocha 566 m²
 • Cena s DPH 34 062 €
 • Stav sold
16
 • Plocha 521 m²
 • Cena s DPH 151 354 €
 • Stav sold
17
 • Plocha 548 m²
 • Cena s DPH 32 979 €
 • Stav sold
18
 • Plocha 501 m²
 • Cena s DPH 30 150 €
 • Stav sold
19
 • Plocha 571 m²
 • Cena s DPH 36 000 €
 • Stav sold
20
 • Plocha 606 m²
 • Cena s DPH 38 292 €
 • Stav sold
21
 • Plocha 605 m²
 • Cena s DPH 38 229 €
 • Stav sold
22
 • Plocha 605 m²
 • Cena s DPH 38 229 €
 • Stav sold
23
 • Plocha 605 m²
 • Cena s DPH 38 229 €
 • Stav sold
24
 • Plocha 606 m²
 • Cena s DPH 36 469 €
 • Stav sold
25
 • Plocha 599 m²
 • Cena s DPH 49 297 €
 • Stav sold
26
 • Plocha 509 m²
 • Cena s DPH 161 360 €
 • Stav sold
27
 • Plocha 475 m²
 • Cena s DPH 167 360 €
 • Stav sold
28
 • Plocha 769 m²
 • Cena s DPH 48 447 €
 • Stav sold
29
 • Plocha 746 m²
 • Cena s DPH 44 789 €
 • Stav sold
30
 • Plocha 780 m²
 • Cena s DPH 46 940 €
 • Stav sold
31
 • Plocha 574 m²
 • Cena s DPH 28 643 €
 • Stav sold
32
 • Plocha 529 m²
 • Cena s DPH 35 000 €
 • Stav sold
33
 • Plocha 415 m²
 • Cena s DPH 24 975 €
 • Stav sold
34
 • Plocha 433 m²
 • Cena s DPH 26 058 €
 • Stav sold
35
 • Plocha 461 m²
 • Cena s DPH 27 743 €
 • Stav sold
36
 • Plocha 567 m²
 • Cena s DPH 28 293 €
 • Stav sold
37
 • Plocha 460 m²
 • Cena s DPH 26 303 €
 • Stav sold
38
 • Plocha 672 m²
 • Cena s DPH 40 441 €
 • Stav sold
39
 • Plocha 877 m²
 • Cena s DPH 54 702 €
 • Stav sold
40
 • Plocha 502 m²
 • Cena s DPH 31 626 €
 • Stav sold
41
 • Plocha 850 m²
 • Cena s DPH 41 500 €
 • Stav sold
42
 • Plocha 572 m²
 • Cena s DPH 34 423 €
 • Stav sold
43
 • Plocha 573 m²
 • Cena s DPH 34 483 €
 • Stav sold
44
 • Plocha 575 m²
 • Cena s DPH 34 604 €
 • Stav sold
45
 • Plocha 591 m²
 • Cena s DPH 37 344 €
 • Stav sold
46
 • Plocha 482 m²
 • Cena s DPH 24 052 €
 • Stav sold
47
 • Plocha 529 m²
 • Cena s DPH 31 735 €
 • Stav sold
48
 • Plocha 537 m²
 • Cena s DPH 26 796 €
 • Stav sold
49
 • Plocha 539 m²
 • Cena s DPH 26 896 €
 • Stav sold
50
 • Plocha 850 m²
 • Cena s DPH 53 550 €
 • Stav sold
51
 • Plocha 748 m²
 • Cena s DPH 47 266 €
 • Stav sold
52
 • Plocha 626 m²
 • Cena s DPH 39 557 €
 • Stav sold
53
 • Plocha 548 m²
 • Cena s DPH 32 979 €
 • Stav sold
54
 • Plocha 520 m²
 • Cena s DPH 31 294 €
 • Stav sold
55
 • Plocha 696 m²
 • Cena s DPH 41 885 €
 • Stav sold
56
 • Plocha 433 m²
 • Cena s DPH 28 000 €
 • Stav sold

POZEMKY

Pozemok Plocha Cena (S DPH)
Pozemok 1 450 m² 28 350 €
Pozemok 2 511 m² 30 677 €
Pozemok 3 498 m² 29 916 €
Pozemok 4 479 m² 28 791 €
Pozemok 5 471 m² 28 304 €
Pozemok 6 475 m² 28 513 €
Pozemok 7 859 m² 51 540 €
Pozemok 9 475 m² 28 548 €
Pozemok 10 676 m² 40 929 €
Pozemok 11 639 m² 38 455 €
Pozemok 12 633 m² 38 094 €
Pozemok 13 564 m² 33 942 €
Pozemok 14 544 m² 32 922 €
Pozemok 15 566 m² 34 062 €
Pozemok 16 521 m² 151 354 €
Pozemok 17 548 m² 32 979 €
Pozemok 18 501 m² 30 150 €
Pozemok 19 571 m² 36 000 €
Pozemok 20 606 m² 38 292 €
Pozemok 21 605 m² 38 229 €
Pozemok 22 605 m² 38 229 €
Pozemok 23 605 m² 38 229 €
Pozemok 24 606 m² 36 469 €
Pozemok 25 599 m² 49 297 €
Pozemok 26 509 m² 161 360 €
Pozemok 27 475 m² 167 360 €
Pozemok 28 769 m² 48 447 €
Pozemok 29 746 m² 44 789 €
Pozemok 30 780 m² 46 940 €
Pozemok 31 574 m² 28 643 €
Pozemok 32 529 m² 35 000 €
Pozemok 33 415 m² 24 975 €
Pozemok 34 433 m² 26 058 €
Pozemok 35 461 m² 27 743 €
Pozemok 36 567 m² 28 293 €
Pozemok 37 460 m² 26 303 €
Pozemok 38 672 m² 40 441 €
Pozemok 39 877 m² 54 702 €
Pozemok 40 502 m² 31 626 €
Pozemok 41 850 m² 41 500 €
Pozemok 42 572 m² 34 423 €
Pozemok 43 573 m² 34 483 €
Pozemok 44 575 m² 34 604 €
Pozemok 45 591 m² 37 344 €
Pozemok 46 482 m² 24 052 €
Pozemok 47 529 m² 31 735 €
Pozemok 48 537 m² 26 796 €
Pozemok 49 539 m² 26 896 €
Pozemok 50 850 m² 53 550 €
Pozemok 51 748 m² 47 266 €
Pozemok 52 626 m² 39 557 €
Pozemok 53 548 m² 32 979 €
Pozemok 54 520 m² 31 294 €
Pozemok 55 696 m² 41 885 €
Pozemok 56 433 m² 28 000 €

Rezervačný formulár

Číslo vybratého pozemku:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56